لطفا بانو بخواند

میم از اینکه دوباره می نویسد حس خوبی که ندارد هیچ

حس گه ترش برای این است که فکر نمی کرد وقتی بلاگ بانو را باز کند

با آن صفحه ی لعنتی رو به رو شود.

میم خاطره ی خوبی ندارد که مهم نیست برایش الان.

میم نیامده است اسپم بازی در آورد که بانو جان بر گرد برگرد برگرد

آمده است بگوید بانو جان یواشکی ـ دیگری برای خودت داشته باش

میم آمده است از تو تشکر کند که مخاطب غیر اسپم او بودی.

او آمده است بگوید" آی دی " ات را بده میم مخاطب خوب بلاگ سگی

 

   + میم - ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢۱