سگی

گه نوشت 2

گوشهایم که از صدای فریاد های نزده ات دارند پاره می شوند/پاره

و همین صاحب مرده را می گویم/همین صاحب مرده را...

که برای تجربه کردن در هر روزشان دارند پاره میشوند

همین صاحب مرده را/..

بکش بیرون/..

رها کن/..

من

نیازی

ندارم

به

هر

آنچه

که

می خواهد

از

تو

باشد

لعنتی

لعنتـ...ی

   + میم ; ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱٩
comment نظرات ()