سگی

چه کسی بود صدا کرد؟

میم با قاف رفتند بیرون امروز و الکی الکی سر از جایی در آوردند که خوب

و خنده دار بود و میم بعد از مدتها کیف کرد/.

با اینکه روزش خوب بوده اما گرفته است کلی/.

حس های بدی دارد که کسی نمی فهمدشان...حس های بد چیزهای بدی

هستند که تعریف کردنشان آسان نیست.این روزها دوست دارد موسیقی خشن

گوش کند..متال مثلا یا حتی هوی متال..دوست دارد وحشی و سرتق باشد

دوست دارد پاچه پاره کن و سگی باشد در دنیای حقیقی..دوست دارد از پوسته

اش بیرون آید و هوار بزند و قانونهایش را له کند زیر پا و بریند در آن و بعد برود

همه ی انجام نداده هایش را که از روی ترس و بی استعدادی و بی عقلی و

خر بازی و رفتارهای ماقبل تارخی بوده را انجام دهد.

دوست دارد بالا بیاورد حتی.

خیلی دوست دارد های منفی میم زیاد است.خیلی زیاد است ..

نمی داند با آنها چه باید بکند یا آنها با او چه باید بکنند حتی.بله.

جرج اورول را می خواند که کتابی ست با فضای سیاه و این خوب است.

   + میم ; ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢٩
comment نظرات ()