رنگ قضیه کاکائو طعم قضیه کاکائو

کاکائویی که میم از آن می گوید چیز خوردنی ای نیست/...

سرزنشش نکن.

داد نکش سرش.

برایش حکم صادر نکن

او آنقدرها مقصر نیست.

ولش کن.

گلویش درد گرفته است دیگر

و دوباره

 

   + میم - ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۳٠