علی ای که من میشناسم این نبود دادا

چیزی در سر میم انگار جا به جا شده باشد و -ش- که  می گوید:

جهان مشغولیات ـ معصومانه ای ست.بی انصاف و سراسر تسلیم..

و میم جواب تکراری میدهد و می گوید : و سراسر ناعادلانه.میم راست می گوید

اما/او شعر نمی نویسد او تنها بلد است زشتی ها و کثافات را ببیند چیزی که در

این مملکت هرزه به امان یاد ندادند.ما همه گی بلدیم کثیف باشیم و بعد دم بزنیم

از اینکه آآآآآی خشونت در متن جامعه زیاد شده است.خفه شویم خفه شویم خفه 

شویم از اینهمه حرف زیادی..

عید های مذهبی که همیشه چیزهای تخمی ای بودند و میم دلش می خواهد 

بریند در تمامشان.عید های مذهبی که تصمیم می گیرند چهارشنبه بروی گیلان

میم یا نه عید های تخمی مذهبی که به تو می گوید من برای مسافرتت برنامه

ریزی می کنم.عوضی ها

عنوان صرفا یک آهنگ ـ و بس.میم شاهین نجفی گوش میدهد چون.

   + میم - ٩:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٧