سگی

نمک در نمکدان شوری ندارد ..دل من طاقت دوری ندارد

تعطیلی های عوضی..

-ش- می گوید برود مسنجر و میم حال چت کردن ندارد.

کار گهی ست تقریبا در مواقع ریدمان خواب آلودگی و بی تعادلی

حرف زدن هایی که نتایجی ندارد .میم انگیزه ی این جور مزخرفات را ندارد

تعططیلی های تخمی..

ساین این نمیشود گه..

میم دلش می خواست آن صحنه ی ضد نور قوی را عکاسی کند امشب

که تکانهای ماشین نگذاشت.

ماه ـ گه که امشب زیادی بزرگ بود و البته زرد میم نمی رودمسنجر و اینجا

تایپ می کند.دل زدگی هایی که میم را به فاک میدهد

امروز انقدر موزیک گوش کرد در ماشین تا جر خورد

پایان

   + میم ; ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٩
comment نظرات ()