ای ایران ای مرز پـر گــــه ــــــهر

می دانید ما ایرانی ها ذاتا انسانهای تخمی ـ بد ذات ِ گهی هستیم

میم نیامده است شعار بدهد و زر زر کند .راستش خودش هم از این حرفها

خوشش نمی آید.هر چیزی که مربوط به مملکت و کشور باشد گوشش هایش

را پر کرده و دهانش را از فحش.

شان(-شعن- همزه؟! را پیدا نمی کنم ) اجتماعی نداریم و آنچه که بد است برای

دیگران است پس باید یاد بگیریم گرگ باشیم/وحشی باشیم و ترجیحا حرام زاده

که در این صورت ما را زرنگ می نامند و در درجه ی بالایی از انسانیت قرار

می گیریم.میم دارد بالا می آورد این گه دانی را که آدم هایش شعورشان در حد

کثافت هم نیست.می رینند بهم و آن را جزو افتخارات شان به حساب می آورند

آدم های دروغ گوی کثیف..

استثنایی وجود ندارد تقریبا و این بد است .

   + میم - ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٠