.

میم غصه دارد(نقطه)

میم گریه دارد(نقطه)

الکی دارد می خندد(نقطه)

حالش ریدمان شده است(نقطه)

باید موقع خواب صورتش را فشار دهد در بالشت که صدایش در نیاید(نقطه)

تمام شده است -میم- (نقطه)

   + میم - ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٠