سگی

تغییر

میم 190 امین مطلب اش را پست می کند.

میم که در این چند ماه نوشت و به حرف صاد هم گوش کرد و نوشت.

م.و جای سختیبود برای نوشتن و به قول صاد آن موقع زندگی میم یک جوری بود

و الان نیست البته وقتی بر میگردد و می خواند آنها را می ترسد جدن.

میم خیلی در م.و فضای سیاهی ایجاد کرده بود فضای کثافت گهی که گرفتارش 

بود و نمی دانست خودش.اینکه چه است مثلا.

میم هنوز ثبت نام نکرده است بطور کامل و فردا باید تکمیل کند آن اطلاعات

لعنتی را و این دولت الکترونیک که ریده است در کاسه کوزه ی میم و او

تا همین امروز مجبور شده است که صد بار برود در آن گلستان لعنتی و هی

تمام نشود.نشود نشود.امروز دهنش در این مورد سرویس شد جای شما خالی

نسی امشب خانه نیست تا با میم فیلم ترسناک ام.بی .سی را نگاه کنند

پس میم هم حال ِ تنها دیدن فیلم را ندارد و حتی دلش خواب هم نمی خواهد

امشب که میم زیاد حرف زد.

   + میم ; ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۳
comment نظرات ()