سگی

هر چی لب تو دنیاس مجیز تو رو میگن..تو که بی لب زاده شده بودی ستمگر

ماه,لعنتی ست.

ماه , اینجاست دوباره و میم می بیندش از پنجره.

می دانید میم اول اسمش اصلا -م- نیست.هاه ..نمی داند چرا دارد جزئیات

می گوید.

 

-م- اول مونیا ست.مونیا بلاگ دیگر میم بود که دوستش ندارد دیگر.یک زمانی 

داشت اما.او زمانی که نوشت نمی دانست دارد چه می کند/نمی دانست 

چه می خواهد حتی و آنجا هیچ چیز خوبی وارد زندگی مجازی میم نکرد جز 

-صاد- و گرگ که حرفهایشان برای میم خوب بود .گرگـ ِ فیلسوف.

بله.میم دارد جزئیات می گوید خدایا..

بیخیال میم بیخیال /.

الهامات:

یک چیزهایی هست همیشه که امیدوارتان می کند .شما می دانید مثل یک

توهم است اما دلخوش می شوید.میدانید اما میشوید و گاهی هر چیزی که 

به آن امید پیدا کرده اید خراب میشود و میترکد اجزایش از هم و این همان 

زمانی ست که باید بگوید: به تخمم.

   + میم ; ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱۱
comment نظرات ()