بنـــــ بستـــــــ

یک عدد از این بی مغز های ِ عوضی را گذاشته اند جلوی در ِدانشگاه

که مثلا از  میم اینها بخواهد حجاب اشان را رعایت کنند که میم دوست داشت

همانجا تف کند رویش. 

نمی خواهد حرف بزند امشب تنها می گوید میم هیچ نیازی به شــىر و وٍِر ندارد

او تنها خودش می تواند.او-تنها-خودش-می ــــــــــــــتواند.

 

+ این خوب است زیادی.

   + میم - ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱۸