میم فراموش می کند و آماده است

میم باید بداند که اگر میرود /اگر می خواهد /اگر سعی می کند /

اگر میکنـــ‌ـ‌ ـــ‌ ــد اینهمه و به گه می رسد ..اگر حس می کند آن دیوار

لعنتی باز هم جلوی اهدافش را گرفته است نباید دیگر بمیرد نباید که انگیزه

نداشته باشد نباید که ناراحت باشد /این بخشی از زندگی تخمی ماست.

می توانیم قبولش کنیم/.شاید بعدها به شما ثابت کند دیوار پیش ِ‌ رویتان

آنقدرها هم که فکر می کردید بد نبوده.خب میم هم آدم است دیگر و مطمئنن

سختش خواهد بود تا بخشی از خاطراتش را حذف کند و منتظر داستان سازی

های بعدش نباشد.محیط ِ بدش نمی گذارد و امروز فکر می کرد باید اتفاقاتی

که خواهد افتاد خارج از حیطه ی فکری همیشگی ات باشد میم و این خوب

است م

   + میم - ٩:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱