سگی

گه نوشت های تکراری ِ میم

میم اصلاً همین گهی ست که میبینید، می خواهید چکارش کنید؟

هااااااااااااان؟هان ؟.هان؟ههههههههههههههههههههان/؟

اذقفففففففففففففففففففففففففففففف  بیییییییییییییییییییییی

می خواهید چکارش کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

روزهای خوبی ندارد که تعریف اشان کند.گلویش درد می کند اما می گذارد

میرود بلکه موقع خواب بتواند هوار بکشد زیر پتو در حالیکه دهانش را گرفته است.

   + میم ; ٩:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢٢
comment نظرات ()