.

میم می نویسد دوباره و این در حالی ست که تنها یک شب از ننوشتنش

گذشت و هیچ وقت مدت زمان مهم نبوده است صرفاً.

گاهی پیش می آید که گه می شوید و همه چیز را به خودتان میگیرید

و میدانید که دارید اشتباه میکنید اما نیروی بزرگ تری هست که تصمیم

میگیرد.میم کمی تعادل ندارد در اینگونه مواقع.وقتهایی که گیج میشود

حتما دلیلش این نبوده است که مشکل گنده ای دارد که حل نمیشود

وقتهایی مثل آن شب که مثلا خواست ننویسد مثل همان زمانی بود

که باخود گفت:اتاقم برایم کافی ست.می دانید یک سری تصمیم های

عجولانه که وادارت میکنند تنها همان لحظه ی مزخرف ات را حذف کنی

و بعد هم اگر سرویس شدی به آن تصمیم عوضی ربطی ندارد و عهده دار

نخواهد بود.بله.اینگونه است و میم همین مدلی ست.گاهی اوقات تنها

میخواهد برای مدتی حذف کند همه چیز را.هر چیزی که عینی ست و

مجازی البته.گاهی پیش می آید و میم از خودش عذر می خواهد که اینقدر

احمقانه رفتار میکند /میمی که می داند دوام ندارد /ثبات ندارد/احساسی

تصمیم گرفتن هایش

و میم بابت کامنت های پست قبل هم ممنون است و واقعا فکر کرد به همه ی

حرفهای زده شده//.

   + میم - ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٤