از دور درد منو نمیبینی

میم اشتباه میکند.

میم اشتباه بدی می کند.

میم اشتباه بد ٍ گهی می کند.

میم اشتباه ِ گنده می کند.

باید درستش کند.

باید درستش کند حالا.

باید درستش کند یک جورهایی.

پشیمان نیست اما باید درستش کند.

راهی که قدم گذاشته است در آن راه ِ خیلی خطرناکی ست.

و میم نفهمید.راه رفت /رفت /رفت.

سخت باید باشد ، درست کردنش را می گوید.

اما میکند.درست کردنش را..بله.

   + میم - ٩:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٥