دنیای دیووونـِـع

هه.چه واژه های احمقانه ای.

چه روز ِ عنی مثلا. چه تحلیل های کورکورانه ای.

چه گهی.به به /. هم بزنید.

میم متاسف است بابت هرچه که مینویسد اوضاع خوبی ندارد.

حال هم ندارد/.همین است که نشان می دهد .

 

+

   + میم - ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢