نقطـــ ه

میم 21 ساله شد.

بهمن را به جز اتفاقات گند تاریخی اش دوست دارد و کمی از این بابت شانس 

آورده که 2 روز زودتر به دنیا نیامده که 22 بهمن عق بر انگیز است

به میم خوش گذشته امشب و لاک قرمز زده است.

چیز دیگری اضافه نمی کند می گذارد این پست همین جوری بماند دیگر.

   + میم - ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٤