سگی

کلیدی تو دستت/اینجا که دری نیست.تو دریا نمیری اما دریا هم خشکیده.

آنهایی که بی بی سی نگاه می کنند آدمهای خاصی هستند.

مادر هم آدم خاصی ست.

میم مادر را دوست دارد که بی بی سی نگاه میکند و حرص می خورد

بلد است خوب حرف بزند و روابط اجتماعی اش خوب است و اعتماد به نفس

دارد.مادر که خیلی کم حرف میزند از اتفاقات زندگی اش.حتی اگر آن

اتفاقات اکنون باشد.او آدم خاصی ست که مثل میم سعی میکند کم درد دل

کند.البته یک بار مادر به میم گفت: این که نشد.

این که نشد را گفت چون میم یاد نگرفت وقتی داشت منفجر میشد

دنبال این نباشد که برود 4 تا آهنگ گوش دهد و به این فکر کند که

زود می گذرد و شب می توانی صورتت را توی پتو فشار دهی و صدای

زوزه ات هم در نیاید.

مادر آدم خاصی ست /. که بی بی سی نگاه میکند و نمی گوید شب

خانه ی  -ف- اینها روی مبل چلمن اشان خوابیده.

 

-مشتری خانه را نگاه می کند و خوشش می آید.انار ها را تازه زده ایم

به دیوار.

   + میم ; ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
comment نظرات ()