درد های اشتباهی

 

میم یک فیلم سیاه -سفید حساسیت 100 خریده است.

و آقا ی مـ‌ـ‌ ـ ـ خت اری که دوست داشتنی ست که به قول خودش ساختار 

دارد و ما 20 سال دیگه میفهمیم که او چقدر خوب است.

میم فردا باید برود عکاسی.دنیایش پیچیده شده.دنیای این یکی-دو هفته اش

را می گوید.

فیلم های سیاه- سفید حساسیت 100 ایلفورد /لعنتی های دوست داشتنی

میم خطاب به شما میگوید..

با او حرف بزنید/بفهمیدش و تنها نگذاریدش بروید برای خودتان.

 

 

 

1-میم دارد مرثیه خوانی می کند.برو گمشو دختر جان.چرند نگو.

-2دختر سروان ترجمه ی خانلری را می خواند.اگر بشود.

 

 

 

   + میم - ٩:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱۸