به سیاهی چشمهایم نگاه کن..

 

میم بعد از 2 روز سخت می آید.

و همچنان ادامه دارد..اینکه مثلا فردا و پس فردا امتحان دارد.

باید برود چاپ عکس.تاریکخانه و کلی کارهای مانده ..

 میم چند تایی از کارهایش را میگذارد اینجا.

دارد عین سگ تند تایپ میکند.اینترنتش هم تمام شود احتمالا

 

نگاتیو

دیجیتال / دیجیتال / دیجیتال

آنالوگ / آنالوگ

 

آخ.ژوژمان طراحی ..یادش افتاد جای شما خالی..

و دیگر اینکه آن روز نباید خیلی دیر باشدکه میم کارهای بهترش

را اینجا بگذارد..میم که حالا دارد یاد میگیرد چه طوری باید" دید" .

   + میم - ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢٤