میم با تلفن صحبت می کند و متن را مینویسد که رید

اینجا می نشینم در حالیکه ویندوز جدیدی داریم و علیرضا قربانی گوش میدهم
زیرا ما علیرضا قربانی زیاد دوست داریم.
طوری که دیگر شور اش را در آورده ایم بس که گوش کرده ایم.


بله خب.

ما امروز کلی در باره ی حمورابی که در کتاب مزخرف نوشته است هامورابی
و سومر و آشور و نوسنگی و کوفت و زهر مار که هزار بار دیگر هم خوانده است اما
بازهم خواند چون لابد یادمان رفته است نکات را.
میم ـ بی هدف ـ بی انگیزه به چه امیدی زندگی میکنی؟
یک نمونه با ذکر مثال

   + میم - ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٢