ولی یه روزی میام دوباره میشم پناهت/باورت...

 

شاید هم آن موضوع اختیاری را از مردها عکاسی کرد.

می دانید آنها موجودات عجیبی هستند.

هم ساز می زنند و هم بمب اتم می سازند .

نقاش های خوبی میشوند و در کنارش بلدند بمباران کنند ملتی را.

جهان جای مردانه ایست.

در این باره نه خوب وبدی وجود دارد و نه تعصبی.

می دانید؟/بعــله می دانید.

 

+ باید کسی بزند توی صور ت اوحس میکند دارد در بیداری ، خواب میبیند.

+ بیچاره ماهی ها.

+ بی دلیل دوست دارد همین الان های های گریه کند راستش.


 

 

 

   + میم - ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۳