صبح/ظهر/شب

 

اینجا چراغ ندارد.

میم پیراهن بلند آبی اش را می خواهد اما.

باید لاک کمرنگ روی ناخن هایش را پاک کند.

می خواهد فکر کند که اتفاقها ساده نیستند اینبار.

کاش نباشند یعنی

76 صفحه از گندترین بخش کتاب مانده است اما میم ترجیح

میدهد به جایش چند صفحه ای از 1984 جرج اورول بخواند.

باید عکس هایی که درست در ساعت 3.30  صبح دیروز

گرفت را بررسی کند.

 

اما اینجا چراغ ندارد.ندارد.ندارد

   + میم - ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٢٧