ژاک

 

میم کیبورد ندارد .لعنت.

امشب که همه وسایل مهم, با هم سر ناسازگاری گذاشتند.

مهم نیست که وسایل چقدر احمقانه رفتار کردند.لج کردند و پایشان را

کوبیدند زمین که ما را ول کن میم..ولمان کن.

یا حتی این مهم نیست که میم نمره ی آن دو واحد لعنتی را که زیاد برایش

زحمت کشید 12 شد.

مهم حس خوب امشب میم است.بابت تمام کلماتی که اینبار یک جور خاص

دیگری خواند..

 میم کیبورد ندارد و این طور نوشتن/زیادی لعنتی ست.

   + میم - ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٥/۱۳