جمهوری.


نقطه جان..

میم امروز تو را برای اولین بار دید.

نقطه بودی.واقعا بودی .

و خنده را روی لبهای میم آوردی/وقتی به دست هایت فکر میکند/

به پاهایت و آن جوراب آبی کوچک که قرار است روزی پایت کنی.

آرام بخوابی یا شیطنت کنی/.

صدایت را می خواهد."میم را میگویم."/

که مطمئنا بهترین موسیقی جهان است..

نقطه جان باید میم کم کم برود/اینجا خیلی سرد است و دستهایش

توان تایپ کردن ندارد.

سرما میدانی چیست؟

   + میم - ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٧