hidden

 

 

نه به خاطر هیچ چیز,میم.

نه به خاطر کوچک ترین ها.

نه بخاطر چیزی که میتوانست باشد اما نیست.

نه بخاطر آن خانم که مقنعه سرش بود.

یا بخاطر آن صندلی های احمقانه.

نگهبان عوضی ِ جلوی در.

یا دماغ های قرمز.

نه میم /بخاطر هیچ کدام از اینها نیست.

تو دوست داری فقط نباشی مدتی.

   + میم - ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱۱