سگی

من اگر..

 

 

تِری بَرت می خواند که سخت است.

100 صفحه ی دیگر مانده .

یاد حرف مادر می افتم که در جواب شین میگفت :میم آنجا هم

همین طوری است.از اتاقش بیرون نمی آید.

و میم آدم گندی ست.عذاب وجدانی.که مواظب است چیزهایی در

زندگی هدر نروند.ثانیه ها/سن/خوشی ها/هدف/.

اوه /. میم هم دیگر خیلی نمی داند .

50 صفحه امشب/50 صفحه هم میماند برای فردا..

 

+هی ,جایی دارد چیزی میشود؟بیخیال.مهم هم نیست.

+برای خانم ف خوشحالم که خوب است.

   + میم ; ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٢
comment نظرات ()