می دانید  میم واقعا و خیلی واقعا دوست دارد برود جاهای نا شناخته را

کشف کند مثلا دوست دارد برود یک روستایی چیزی و برود یک قهوه خانه

و چای بخورد با پولکی.یا حتی دوست دارد در همین تهران خراب شده هم

کافه های ناشناخته ی دنج پیدا کند که تا حدودی تاریک باشد و نور کمی

فضای داخلی را پر کند و واقعا دنج باشد نه  کلاسی داشته باشد

و نه آدم مثلا با کلاسی به قول خودشان آنجا باشد.

میم دوست دارد آدمهای معمولی ـ خاص را ببیند در کافه ای که می گوید

یا دوست دارد کسی را آنجا ملاقات کند که با تمام غریبه بودنش آشنا

باشد برای میم بس که معمولی ـ خاص است.

میدانید که چه میگویم نه؟

   + میم - ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٠