سگی

برکه ی امنُ نمی خوام وقتی موج خطری نیست.

 

 

این دنگ شو جدید هم بد نیست.

میم رفت نگاتیو ها را گرفت/چاپ نکرده بود و میم باید فردا عکس ها را میبرد.

و او میخواهد از صبح بگوید .. چه حس خوب و بدی را همزمان با هم حس کرد

خوب بودنش بیشتر بود البته و مرجان که می خواست چراغ دیمر دار برای میم

از ب.ه.ز.ا.د بگیرد . 

عجیب است میم.نه اینکه چیزی برای تعجب وجود داشته باشد نه میم..

همین را می خواهم بگویم هر وقت داشتی برای خودت و در دنیای ساختنی

خودت پرواز میکردی صدایی/نشانه ای/حرفی تو را از ادامه ی بال زدن باز 

داشت و مجبورت کرد به نشستن و فکر کردن به اینکه این تیرگی ها مثل

نور چراغ های همین روزهایت کم و زیاد میشوند.

 

*کاف. 

   + میم ; ٩:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢٤
comment نظرات ()