سگی

16-دی **

 

 

میم کوهن گوش میدهد و دلش چای می خواهد

مهم نیست که میم چه دلش میخواهد.

مهم صدایی ست که میشنود..کوهن را نمی گوید..

و امروز و دکتر ب.د.خ.ش که گه کرده خودش را مردک . و میم 

و پیاده روی طولانی امروز با نسی.گالری آریا و تابلوهای کوچک.

میم که آیین زندگی نخوانده و تقریبا دارد از حرفی که آقای ..س..

به او زد استفاده های مفید میکند.که جمله ها تنها وظیفه ی 

احمقشان روی مخ رفتن است.

   + میم ; ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
comment نظرات ()