وای دیوانه شده ام ..یعنی الان که من می نویسم و درخواست میهمانی

و انتقال و سایت مزخرف اشان باز است بالاخره اطلاعات نسی پذیرفته

می شود یا چی؟ ١٠٠ بار نوشتیم و پر کردیم فرم لعنتی را و نشد که نشد

امروز کلاس زبان نرفت میم و نشست خانه زبان خواند که فردا برود

می دانید که میم معلق است ..در هوا هم معلق است.

نمی گذارندش یک لحظه زمین تا آرامش و ثبات پیدا کند

فردا میروم دفترچه بگیرم و من حالم از پست ُ سنجش ُو تمام این مزخرفات

بهم می خورد .١٠٠ نوع دانشگاه و یک رشته و یک انتخاب

سخت است  .زیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد است دیگر برای من

 

   + میم - ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱۸