سگی

مخاطب

 

میم گمان میکند باید اینجا را حذف کند.

اما اگر کسی هم این طرف ها باشد که به او بگوید چگونه میتواند بدون حذف 

مطالب مدتی در اینجا را تخته کند متشکر میشود.

کسی هم نگفت عیب ندارد ها .

   + میم ; ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٥
comment نظرات ()