سگی

شبانه ی میم

امشب که مهمانی ـ مزخرف بود.بله.آدمهایی که زیاد می رقصیدند..

میم رقص دوست ندارد ترجیح میدهد بیشتر بنشیند و در مهمانی ها

با رویا و روشی حرف بزند.دوست دارد دستش را نکشند و ببرندش

وسط و بگویند مثل قر ـ خشکیده در کمر ما تو هم مجلس را ویران کن.

اه.اما می دانید امشب میم فهمید که بودن روشی و رویا چقدر خوب است و آنها

از لحاظ فکری چقدر شبیه اند...بیخیال و قت توضیح دادن ندارم

باید بخوابم و فردا زبان بخوانم که نمی دانم چه می شود.

فقط از واو می گویم و کامنتش.واو آنقدر خوب است که میم در هیچ جای دنیا

نمی تواند نظیرش را پیدا کند.کامنتش خاص بود.خیلی خاص..از اول شخص

مفرد حرف زده بود..

   + میم ; ۱:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٤
comment نظرات ()