دنیای عن میم .

دیشب حافظ می گفت:تا جوانی باید از این کارها بکنی

نگذار وقتی که دیگه فرصتی نبود پشیمان شوی از انجان ندادنشان

و ریسک نکردن های تخمی.اما میم می خواهد بگوید حافظ جان

ریدی به حالم امشب.

بله میم ریسک کرد.کاری انجام داد .همان کاری که حافظ می گفت

دوست داری انجامش بدی و همه اش منتظر فرصت هستی.

بله بله دقیقا همان کاری که میم به خاطرش اذیت شد

چرا همه اش میم باید پایش را جلو بگذارد؟

خب اگر اینبار خواست همچین گه اضافی ای را بخورد من قلم

پایش را خرد می کنم که بفهمد دنیا همین عنی است که میبیند.

   + میم - ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱۳