دینگ دینگ دینگ

دیشب به شخصیت میم انگار که توهین شده باشد رفت و فیس بوک

جمله ای نوشت که خودش حال کرد با آن نوشت:دنیایی که رفتارهای حیوانی اش

بیشتر باشه دنیایی تخمی ست البته این  بخشی از جمله اش بود.

این ها مهم نیست.مهم این است که امروز فیلم فریدا کالو را دید و حال کرد

یا اینکه پرچم های در اهتزاز مونه را خیلی نگاه کرد و بعد زیاد فکر کرد

به اینکه وقتی هدفی را رها می کنید آن هدف گه تر از این است که شما

را بیخیال شود.خفتتان را می چسبد و فقط در این صورت است که به

اهداف و آرزوهایتان میرسید در غیر این صورت انرژی مثبت و اینها

را باید ریخت در دبلیو.سی ..بله دیگر 

   + میم - ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱٤