شاید من واقعا خیلی مغرورم.

وقتی 1 فرودین برای اولین بار و بعد از 1 سال اس ام اس میدی

و من چشمام گرد میشه بس که تعجب می کنم.

اتفاق مهمی بودی.خیلی بودی.

حیف که تو هم دچاری فکر می کنم.

یا شاید اشتباه ـ.این ترس ـ یا مقاومت ـ یا هر زهر مار ـ

دیگه ای که اسمشو بذاریم همین کوفتی ـ که باعث میشه من

اینقدر سخت باشم و دلم چیز دیگه ای بخواد هی.

لعنت.

/ 1 نظر / 3 بازدید