یک نوشته پر از گُه .

 

 

میم گند زد .

گه زد به همه چیز .به خودش به همه چیز .

چه گهی بخورد ؟ وااای خدایا میم نمیداند .

عذاب وجدان تا خر خره اش آمده .ترس و وحشت از حرف تو فرفرری .

که اتفاق افتادنش میم را دیوانه خواهد کرد.

میم گند زد . چرا این کار را کردی میم خر؟ مگر نمیدانستی همه چیز

عن میشود باز ادامه دادی . نمیخواهم فرفری را از دست بدهم .

او لایق این نادانی میم نیست و نبود و میم که خواست ادای قدیسین

را در بیاورد اما یک حیوان گه صفت عوضی شد .

میم چگونه تو را ببخشم ؟ من تو. را اینگونه نمیخواستم  .تو ریدی میم

ریدی به همه چیز . 

همه چیز را تنها خراب تر کردی که هیچ چیز بهتر نشد . الاغ .میم خر.

تو گفتی که اگر همه چیز را بگویم و این گره را باز کنم در آینده نقطه ی

تاریکی برایم نخواهد ماند اما تو خراب کردی میم .

حالا که آن نقطه ی تاریک سر باز کرده باز میخواهی جلویش را بگیری

میم عوضی امروزت را یادت باشد که فهمیدی اشتباه میکردی و آن

تاریکی جایش همانجایی ست که اکنون هست زیرا با نزدیک شدنش

تو باز هم همان حس عقب نشینی را داری پس نباید نسبت به این

موضوع تلاش بیشتری کنی حالا که همه چیز به تو ثابت شده باید 

همه چیز را دوباره و از نو بسازی .درست از نو .باید همه چیز را 

درست کنی میم قبل از اینکه دیرتر بشود و گه تمام زندگی ات را بگیرد .

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
گاندلف

سلام ... سال نو مبارک... خوشحالم هستی... و خوشحالم که انقدر قدرتمندانه رو به جلو در حال حرکت.... موفق و شاد باشی که پیروزی از آن مبارزین است...