زمانی برای فکر نکردن اما میم میکند .

 

 

میم روش حذف کردن را هم فهمید اما الان دقیقا وقت حذف کردن موقت نیست

زیرا که همه چیز بهم ریخته و میم از هیچ چیز دیگر مطمئن نیست

میترسد اگر یکسال بیهوده باشد سپری کردنش.

میترسد در پشت این صبر کردن ها چیزی نباشد.

نمی داند.الان زمان خوبی برای فکر کردن نیست.

/ 0 نظر / 19 بازدید