شبی که خیلی هم گٌه نیست هرچه فکر میکنم.

بیش از آنچه که میم میپنداشت همه چیز مسخره و آبکی بود .
گمان میکنم حالا دیگر راهی به هیچ جا نبرد.
میم منتظر این جور چیزها نبود اینبار اما حالا هم که اتفاق افتاده مهم نیست.
میم منتظر نمیماند.میم آدم سختی ست که اینبار هم رو دست خورد و فهمید
انعطاف نشان دادن در این روزها امری غیر ممکن و مسخره و بیهوده و عوضی ست
میم بیخیال.بپذیر.مثل همیشه و بدان که این همان راه بهتر است .
میم تو میدانی مهم اینجاست که چیزی که باید همیشه سر جایش میماند
غصه نخور.نگران نباش.این هم مرحله ای ست که باید از آن گذر میکردی
تو باید خیلی چیزها را درک کنی میم/خیلی چیزها را ببینی.
/ 1 نظر / 5 بازدید
رادمان

سلام خوب می نویسی ولی یه کم بی ادبی!