ضرب آهنگ

 

می خواهد فرار کند.

از چیزی که دوست دارد باشد اما حقیقی نیست.

دوست دارد خودش را بگذارد/برود.

/ 3 نظر / 3 بازدید
علی

کفشهایم که جفت میشوند دلم هوای رفتن میکند من کودکانه بیقرارتومیشوم بی آنکه فکرکنم چه کسی دلتنگ من خواهد شد؟

آندیا

متفاوت بودومبهم