هر چه داغ را به دل سپرده ام /هرچه درد را به جان خریده ایم

هی با توام..

خودخواهانه رفتار کردن دیگر میم را نمی رنجاند / میرنجاند یک دورانی اما الان نه

احمقانه حرف زدن هم همین طور/.

گه بودن و نفهم بودن و حیوان بودن هم دیگر به هیچ جای میم نیست.

بود/.یک دورانی بعــله.

که اگر حیوان نباشیم جای ما اینجا نیست /حق با توست رفیق .

همان گهی که هستی بمان . ذات گه بودن هم چیز عجیبی نیست

شما درست مثل این جمله می مانید:می ترسم اگر که خوردن از یادمان

برود بمیریم/. بله هیچ انتظاری نیست.

/ 1 نظر / 8 بازدید
پاپتی

نتیجه اینه ؟ گوه بخور تا زنده بمونی ؟ ( برای بقا ) یا اینکه مثلا تا زنده‌ای گوه بخور ؟ ( وقت کمه )