the beach

 

میم نمی داند جلسه ی چندم بود امروز.

ورزش های مزخرف می دهد و میم انجامشان نمی دهد سه بار در روز

مادر می گوید: میم, ورزش.میم, ورزش.میـــــــــم, ورزش ..

میم می گوید: داشتم می خوابیدم انجام میدهم.اما میم شبها دیر می خوابد

و یادش میرود..

میم آدامس آلبالو میجود عوضش و دنبال همان تغییری ست که از ابتدا اینجا

راجع به اش نوشت اما هنوز نصیبش نشده است.لعنت.

..,و سهیل نفیسی که می خواند:

ریراااا ریرااا هوای آن دارد تا بخواند در این شب سیاه

او نیست با خودش او رفته با صدایش.

/ 0 نظر / 3 بازدید