نور پشت پنجره ها .

 

 

این صدای سپنتا مجتهد زاده یک جوری است که آدم دلش میخواهد یک چیزی

بنویسد حتی اگر هم چیزی نداشته باشد برای گفتن درست مثل میم .

/ 0 نظر / 19 بازدید