زمان

 

دایی رفتی مَرد؟

کاش هیچ وقت آن لحظه ای که محکم بغلت کردم تمام نمیشد.

میم ِ احمق کافیست.مرثیه نخوان.میدانی که اکنون خوشبخت هستند.

ما تنها دلمان برای خودمان میسوزد.برای منافع و خاطراتمان..

و میم نمی خواهد خودخواه باشد.

باور کن میم برایتان خوشحال است دایی جان.باور کن که خوشحالی اش

مثل تمامی خودت ,حقیقی و خالصانه است.

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
عسل

منم خیلی خودخواهم میم خیلی!