بیرحم نگاه می کنی , بی رحم می خندی

هرچه که نوشته بود پرید.اعصاب هم ندارد .

نوشته بود: میم ناراحت است پس مجبور نیست اینجا هم لبخند الکی ِ

عوضی بزند.میم دلش می خواهد عربده بکشد و اینبار می خواهد بلند تر

هم هوار بزند چون هر چه نوشته بود پاک شد کثافت.

میم نه انگیزه دارد.نه زندگی دارد نه از رفته هایش راضی است نه محیط

گه اش راضی اش می کند نه انسانیت در اطرافش می بیند نه هیچ روزنه ی

کوچکی برای امیدواری.پس او چه گهی بخورد.خسته شده است.خسته ی

واقعی.خسته شده است بس که این شرایط هیچ وقت عوض شدنی نبود

میدانید چیست؟میم واقعا در اوج نا امیدی به سر میبرد.دارد دیوانه اش

میکند-دیــــــــــــــــــــــــوانه.

/ 4 نظر / 4 بازدید
بانو گیلیش

in zendegi chera ziba nist? age sedaye soot shenidi bedoon booghe ghatar nmist mokhe mane ke dare soot mikeshe az in tahamol in hame goho kesafat

مرد شب

میم عزیز از هادی پاکزاد به من و از من به تو نصیحت که اینجا دنیاست. بهشت یه جایی دور از اینجاست اینجا همینه...بله، همین

روناک

دو خط آخرشو خیلی دوس میدارم :)

روناک

میم تشکر نکند :) .روناک عذر خواهی می کند،کامنت مال پست بالا بود .اشتباه شد :) +رونای خجل :|