"انتظار چیز بیهوده ایست و همه چیز از پیش تعیین شده است."

جمله ی بالا را میم میگوید.من هم با او موافقم.

میدانید؟ او ترجیح میداد یکی از شخصیتهای فیلم sin city بود.

نه نمی دانید..نمی دانید.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
ز ی

وقتی یا می‌آید یا نمی‌آید یکی از این دو می‌شود مگر نه میم؟ غیر از این است؟!