من قتل های اخیر زنجیره ای توام

 

اینکه دست بکنند فردا در حلق اتان و آنچه که خورده اید را در بیاورند و تجزیه 

کنند و بعد به این نتیجه برسند که جرمتان محاربه است یا همچین چیزی جای

تعجب وجود ندارد.

میم می گوید ریدم دراین مملکت که آدمهایشان را به راحتی دستگیر می کنند

مجازات می کنند و می فرستند مستقیم در بهشت.

اوه خدایا/خدای ظالم میم شنیدن برخی اخبار هضمشان سخت است زیادی

میم امشب خندید زیاد هم خندید اما یک جورایی ست وقتی که صبح آن

فیس بوک لعنتی و اخبار هضم نشده اش را خواند.

کاش نمی فهمید/کاش نمی خواند..

چه می دانم.آرزو می کند برای آن چند نفر که بر گردند.زود برگردند وحداقل

کمی سالم/.

 

پ.ن: میم  ظالم باش این روزها

/ 0 نظر / 4 بازدید