زرافه

 

 همه چیز آهنین است/درهای آهنی /پله های آهنی/حل شده ایم در 

قوطی های حلبی/پنجره های آهنی/آسمان آهنی/خدای آهنین.

از من برو.

 

+مرسی از همه ی آنهایی که کامنت خصوصی گذاشتند و از خانه گفتند.

کمک خوبی بری میم بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید