عهد قدیم .

 

 

 

 

دیوانه بازیست میم

اما تو دوست داری برگردی به همانی که بودی .

تنهایی . سکوت.رخوت.موسیقی.بین این و آن معلق بودن .

آدمی گه است میم و تو گه تر از همه اشان .

/ 3 نظر / 17 بازدید