نقطـــ ه

میم 21 ساله شد.

بهمن را به جز اتفاقات گند تاریخی اش دوست دارد و کمی از این بابت شانس 

آورده که 2 روز زودتر به دنیا نیامده که 22 بهمن عق بر انگیز است

به میم خوش گذشته امشب و لاک قرمز زده است.

چیز دیگری اضافه نمی کند می گذارد این پست همین جوری بماند دیگر.

/ 9 نظر / 3 بازدید
ahura

20ام به بعدش بدجـــــــــوووووری دهنمو داره میگاد.

تبریک . با آرزوی بهترین ها ارادتمند.سایکوتیک

گاندلف

به...به....سلام ملیکم...سلام ملیکم... تبلد شما مبارک... تبلد میم هم مبارک... [گل][گل][گل]

پاپتی

زاد روز میم رو بهشون تبریک بگید :)

پریسا

با خعلی تاخیر مبارک!! :-" :*

بانو

میم.. میم عزیز من می دونستم که روز تولد تو رو یادم میره بلخره... با کلی تاخیر تولدت مبارک میـــــم [لبخند]